Verv Navn Mobil
Overrallar Trond Hansen 907 24 048
Vice-rallar Roger Røssås 908 82 959
Skriver Anne Dølør 918 94 998
Bokholder Unni Zimmermann 950 68 643
Styremedlem Barbro Husjord 913 97 802
Styremedlem Jan Eirik Fjelde 901 03 883
Styremedlem Marianne Kristoffersen 950 42 468
Varamedlem Bente Tårstad 907 88 330
Varamedlem Tonje Frydendal 913 32 988
Varamedlem Alexander Strømsnes 478 29 360
Diplomskriver Anita Pedersen 975 42 849
Diplomskriverassistent Elsa Jespersen 959 06 395
Fæst og Blæst Siv Hanssen 952 42 076
Fæst og Blæst Trine Pettersen Sommerseth 412 26 649
Fæst og Blæst Steen Aalmen 986 47 104
Fæst og Blæst Tove Velvin 955 55 584
Fæst og Blæst Grethe Mortensen 970 01 906
Fæst og Blæst Kenneth Aalmen 922 57 003
Barnas komite Ivar Klavenes 905 24 021
Barnas komite Frida Remlo 941 80 070
Barnas komite Sylvi Røsås 908 68 270
Barnas komite Inger Lise Sletten 479 05 474
Barnas komite Anna Tora Five Lunde 936 54 350
Barnas komite Lisa Mari Pettersen 400 10 192
Sleggeklang representant Heidi Stensland 481 54 483
Lirekassekomite Teddy Skjulstad 482 62 217
Lirekassekomite Kjell S. Jakobsen 909 14 950
Revisorer Ståle Olsen 959 06 400
Revisorer Wenche Berg Kvernelv 415 44 173
Valgkomite Frank Føre 991 67 829
Valgkomite Einar Bruvold 907 73 878
Valgkomite Iris Bartholsen 901 61 635
Verv Navn Mobil: