Generalforsamling 2021

 In Nyheter

Generalforsamling 2021

 

Informasjon fra Den Stolte Og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik til alle medlemmer

 

I forbindelse med Koronasituasjonen og de nasjonale føringene så ser det pr nå dårlig ut for å få arrangert Generalforsamling i 2021. Klubben ser seg ikke råd til å sende ut en heller tynn årsberetning for 2020 i papirs form.

 

Vi har dermed et ønske om at alle medlemmene våre registrerer sin mailadresse.

 

Send en mail til Bokholder@rallarklubben.no, med ditt medlemsnummer (Husker du det ikke, så kan det finnes her: http://www.rallarklubben.no/medlem/medlemskartotek/og din adresse, slik at vi får oppdatert medlemsregisteret vårt.

 

Årets årsberetning, og eventuelle innkalling til Generalforsamling vil kun bli sendt ut elektronisk, og offentliggjort på klubbens nettside og Facebookside.

Kommentarer

Recent Posts